Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PBVSLB Studieloopbaanbegeleiding jaar 1

4 ec

voltijd: 90 cu (45 bijeenkomsten)
deeltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 1
Ba Drl jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Studieloopbaanbegeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:
- Studievaardigheden (SV)
- Beroepsoriëntatie (BO)
- Assessmentvoorbereiding (AS)

Via de afkorting in het rooster zie je welk onderdeel aan de beurt is.
Voor alle bijeenkomsten geldt: je hebt een open, sociale en actieve houding tijdens de bijeenkomsten.
Onderdeel van je leerproces vormen het achterhalen van je sterke punten en die als vertrekpunt nemen.


SV: je traint studievaardigheden. Tijdens de bijeenkomsten en ter voorbereiding erop maak je opdrachten. Deze worden met name klassikaal besproken.

BO: je maakt kennis met de beroepsvelden onderwijs en geestelijke verzorging. Gastdocenten geven inzicht in het veld waarin zij werkzaam zijn. Ter afsluiting schrijf je een verslag waarin je onder meer je eigen sterke punten verwerkt.

AS: je bereidt je voor op het assessment via onder meer reflectieverslagen; je stelt het portfolio samen en levert dat aan t.b.v. het assessment (digitaal).

Voorbereiding van de bijeenkomsten, maken van opdrachten.
Actieve participatie tijdens het college, zodat er een vruchtbaar werkklimaat ontstaat of wordt bevorderd.

Werkcollege

 • SV: Je komt tot een passende studiewijze door inzicht in de eigen manier van studeren. Je maakt een studieplanning. (45%)
 • AS: Je stelt een portfolio op volgens de richtlijnen (incl. verslagen en reflecties) t.b.v. het assessment. (45%)
 • BO: Je oriĆ«nteert je op stage en beroepsveld en reflecteert op jouw mogelijkheden binnen een toekomstig beroep. (10%)

Ba Gb

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 2.3 Werkveld GPW
  - kennis van beroepenveld
  - netwerken
  - samenwerken met andere disciplines - omgaan met een organisatiecontext
 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.

Ba Drl

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Geen.

De drie onderdelen worden apart beoordeeld. Elk onderdeel moet voldoende zijn.

 • Assessment
 • Reflectie/Leerverslag
 • Toepassen
 • Ordenen
 • Reflecteren

behaald/niet behaald

10 werkdagen na inlevering

Verplichte literatuur

 • Ende, J. van der (2017), Snelle start in het hbo. Taal- en studievaardigheden . Coutinho (aanschaffen)
 • Geenen, M.-J. (2017), Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Coutinho, 2e druk (aanschaffen)
 • Rath, T. (2018), Ontdek je sterke punten 2.0 Een revolutionaire programma om unieke talenten te ontwikkelen. Spectrum, NIET 2ehands aanschaffen! (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Erwich, R. (2016), Grensgangers. Pendelen tussen geloof en cultuur. Kampen: Kok
 • Idema, G. en E. Riemer (2018), De reli-ondernemer Gids voor een heilzame business. Berne: Berne Media