LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PBVSLB Studieloopbaanbegeleiding jaar 1

4 ec

voltijd: 90 cu (45 bijeenkomsten)
deeltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)

Beroepsvoorbereiding

Studieloopbaanbegeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:
- Studievaardigheden (SV)
- Beroepsoriëntatie (BO)
- Assessmentvoorbereiding (AS)

Via de afkorting in het rooster zie je welk onderdeel aan de beurt is.
Voor alle bijeenkomsten geldt: je hebt een open, sociale en actieve houding tijdens de bijeenkomsten.
Onderdeel van je leerproces vormen het achterhalen van je sterke punten en die als vertrekpunt nemen.


SV: je traint studievaardigheden. Tijdens de bijeenkomsten en ter voorbereiding erop maak je opdrachten. Deze worden met name klassikaal besproken.

BO: je maakt kennis met de beroepsvelden onderwijs en geestelijke verzorging. Gastdocenten geven inzicht in het veld waarin zij werkzaam zijn. Ter afsluiting schrijf je een verslag waarin je onder meer je eigen sterke punten verwerkt.

AS: je bereidt je voor op het assessment via onder meer reflectieverslagen; je stelt het portfolio samen en levert dat aan t.b.v. het assessment (digitaal).

Voorbereiding van de bijeenkomsten, maken van opdrachten.
Actieve participatie tijdens het college, zodat er een vruchtbaar werkklimaat ontstaat of wordt bevorderd.

Werkcollege

Geen.

De drie onderdelen worden apart beoordeeld. Elk onderdeel moet voldoende zijn.

  • Assessment
  • Reflectie/Leerverslag
  • Toepassen

behaald/niet behaald

10 werkdagen na inlevering

Verplichte literatuur

  • Ende, J. van der (2017), Snelle start in het hbo. Taal- en studievaardigheden . Coutinho (aanschaffen)
  • Geenen, M.-J. (2017), Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Coutinho, 2e druk (aanschaffen)
  • Rath, T. (2018), Ontdek je sterke punten 2.0 Een revolutionaire programma om unieke talenten te ontwikkelen. Spectrum, NIET 2ehands aanschaffen! (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

  • Erwich, R. (2016), Grensgangers. Pendelen tussen geloof en cultuur. Kampen: Kok
  • Idema, G. en E. Riemer (2018), De reli-ondernemer Gids voor een heilzame business. Berne: Berne Media