LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HWBGFI Geschiedenis van de filosofie

3 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Wijsbegeerte

In deze module maken we een reis door de filosofie vanaf de oudheid tot nu. Aan de orde komen: het begin van de filosofie, het samenkomen van filosofie en geloof in de Middeleeuwen, het nieuwe begin van de Renaissance, de vraagstelling van de Verlichting, filosofie vandaag.

De student leest van te voren de opgegeven teksten. Zie verder studiehandleiding.

Hoorcollege

  • Kennistoets
  • Analyseren
  • Synthetiseren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

  • Bor J. (red.) (2003 of la), 25 Eeuwen Westerse Filosofie. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur