LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBWBVW Bronnen van wijsheid

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Heilige Schrift

Je maakt kennis met wijsheidsliteratuur uit de Bijbel en de Umwelt. We gaan op zoek naar de criteria om een tekst te rekenen tot dit genre en de (beoogde) werking ervan op het (beoogde) publiek. Ook de actualisatie ervan komt aan de orde: wat is de (mogelijke) zeggingskracht van dergelijke teksten op een lezer in de 21e eeuw?

Voorbereiding van elk college, opdat tijdens de colleges uitwisseling en uitdaging mogelijk is.
Tijdens de college een open en actieve houding.

Werkcollege

Oefentoets

Paper rond een wijsheidstekst, waarin verschillende aspecten aan de orde komen.

Halverwege

Studenten beoordelen elkaars werk.

  • Werkstuk
  • Reflectie/Leerverslag
  • Kennis
  • Analyseren

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur