Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBWBVW Bronnen van wijsheid

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 2
Ba Drl jaar 2

Heilige Schrift

Je maakt kennis met wijsheidsliteratuur uit de Bijbel en de Umwelt. We gaan op zoek naar de criteria om een tekst te rekenen tot dit genre en de (beoogde) werking ervan op het (beoogde) publiek. Ook de actualisatie ervan komt aan de orde: wat is de (mogelijke) zeggingskracht van dergelijke teksten op een lezer in de 21e eeuw?

Voorbereiding van elk college, opdat tijdens de colleges uitwisseling en uitdaging mogelijk is.
Tijdens de college een open en actieve houding.

Werkcollege

 • Je onderscheidt het genre wijsheidsliteratuur van andere bijbelse genres.
 • Je geeft aan wat de functie en (beoogde werking) is van het genre Wijsheidsliteratuur in het algemeen en in de bijbel in het bijzonder.
 • Je geeft functie en (mogelijke) werking van wijsheidsliteratuur voor vandaag de dag aan.
 • Je reflecteert op je beginpositie, je ontwikkeling tijdens de collegereeks en je positie aan het einde van de reek ten aanzien van wijsheidsliteratuur, zowel op persoonlijk niveau als in een toekomstige professionele context.

Ba Gb

 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 3.2 Exegetische vaardigheden
  - kennis van verschillende leeswijzen

Ba Drl

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.1 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van Jodendom.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 8.4 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse exegetische methoden en herkennen van manieren van tekstlezen.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Oefentoets

Paper rond een wijsheidstekst, waarin verschillende aspecten aan de orde komen.

Halverwege

Studenten beoordelen elkaars werk.

 • Werkstuk
 • Reflectie/Leerverslag
 • Feitenkennis
 • Analyseren
 • Rapporteren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur