Logo

Studiegids FHTL

19HKGVCH Vroege christendom

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2

Patrologie en kerkgeschiedenis

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Patrologie en kerkgeschiedenis dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur