Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBVSG2 Stage 2 Geestelijk begeleider

6 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 2

Beroepsvoorbereiding

Stage jaar 2 bestaat voor voltijd studenten uit 80 uur stageactiviteiten. Alle informatie is te vinden in de Handleiding stage jaar 2, die op de portal te vinden is.

Student organiseert zelf een stage en zorgt dat aan alle formele eisen voldaan is. Bij vragen kan de student bij de stagecoördinator van de opleiding .

Stage inclusief werkbegeleiding

 • De leerdoelen worden door de student ism de stageco÷rdinator vastgelegd in het stageplan.

Ba Gb

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Propedeuse assessment

 • Reflectie/Leerverslag
 • Mondeling tentamen
 • Synthetiseren
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Evalueren
 • Ordenen
 • Rapporteren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

15 werkdagen, of later altijd na overleg

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur