LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBVSG2 Stage 2 Geestelijk begeleider

6 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)

Beroepsvoorbereiding

Stage jaar 2 bestaat voor voltijd studenten uit 80 uur stageactiviteiten. Alle informatie is te vinden in de Handleiding stage jaar 2, die op de portal te vinden is.

Student organiseert zelf een stage en zorgt dat aan alle formele eisen voldaan is. Bij vragen kan de student bij de stagecoördinator van de opleiding .

Stage inclusief werkbegeleiding

Propedeuse assessment

  • Reflectie/Leerverslag
  • Mondeling tentamen
  • Synthetiseren
  • Analyseren
  • Toepassen
  • Evalueren

cijfer 1-10

15 werkdagen, of later altijd na overleg

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur