LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19MSWCOA Coaching


Silva, Yinske

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Minor RL/GB jaar 1
BijsGB jaar 1

Menswetenschappen

Geestelijke begeleiding vraagt om veel vaardigheden in de omgang met mensen en inzicht in de ander. Kennis van coaching en haar vaardigheden kunnen bijdragen aan de kwaliteiten van de geestelijk begeleider.

Kort en goed:
“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”. (NOBCO, beroepsgroep voor coaches)

In deze lessen leer je praktische vaardigheden en toepasbare kennis over wat coachen wel is en wat niet, hoe je te werk kan gaan en welke technieken de basis vormen.

We besteden daarom aandacht aan de volgende onderdelen:

* Wat is coaching? En welke stijlen van coaching zijn er?
* Persoonlijke coachingskwaliteiten
* Coachingstechnieken
* Omgaan met weerstand
* Coaching in de praktijk

De student neemt actief deel aan de lessen en is ten minste 80% aanwezig.
Hij/zij leest thuis de literatuur en houdt wekelijks in een logboek zijn/haar vorderingen bij qua coachingsvaardigheden en -kennis.
Elke student neemt tenminste 1 keer deel aan een simulatie van een coachingssituatie in de les.
Aan het eind is er een kennistoets en levert de student een reflectieverslag in gebaseerd op het logboek.

Werkcollege

 • Studenten onderscheiden vijf verschillende coachingsstijlen
 • Studenten leggen de psychologische grondbeginselen van coaching uit: (tegen)overdracht, projectie en omgaan met weerstand, RET, LSD
 • Studenten passen basale gespreksvaardigheden toe in een coachingsgesprek
 • Studenten leren reflecteren op hun eigen stijl en kwaliteiten als coach

Ba GB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog

BijsGB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog

Minor RL/GB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

BijsGB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Minor RL/GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De propedeuse dient behaald te zijn

Reflectieverslag

Wekelijks bijhouden met beoordeling aan het eind van de lessen

 • Simulatie
 • Kennistoets
 • Reflectie/Leerverslag
 • Kennis
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • John Whitmore (2010), Succesvol coachen. Boom/Nelissen, 270, 10 (aanschaffen)
 • Joost Crasborn, Ellis Buis (2015), HOE-boek voor de coach Tips, modellen en vragen voor werkgerelateerde individuele coaching . Thema, 271, 10 (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur