LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19MBVICO Interculturele communicatie


Milder, Marieke

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Minor RL/GB jaar 1
BijsGB jaar 1

Beroepsvoorbereiding

In deze cursus ontwikkelen studenten een inhoudelijke en kritische visie
op de pluriforme samenleving. Het gaat om het vergroten van inzicht in de meerwaarde van (maatschappelijke) diversiteit en het respectvol en inclusief omgaan met elkaar. Ze doen onderzoek naar en gaan zich verplaatsen in anderen.
Om ruimte te scheppen voor diversiteit zal de nieuwe professional moeten beschikken over goedontwikkelde communicatieve competenties. Voor de ontwikkeling daarvan worden in de cursus verschillende
diversiteitsfilosofieën aangereikt waarin wordt ingegaan op de achtergronden van cultuurverschillen,discriminatie en sociale insluitings- en uitsluitingsmechanismen. Onder andere wordt ingegaan op theorieën van Wekker, Crenshaw, Essed, Hofstede Hofstede & Minkov.
Studenten kunnen aan de hand van deze theorieën worden aangezet tot nadenken over diversiteit en een basishouding ontwikkelen waarin voortdurend een moreel beraad plaatsvindt, zodat niet enkel de normen van de professional maatgevend zijn, maar ook die van de cliënt of pastorant serieus genomen worden. Studenten worden gestimuleerd tot een onderzoekende houding, die toont in de capaciteit voortdurend vanuit verschillende perspectieven te denken en te handelen.

De student maakt er voorbereiding van de colleges diverse opdrachten en presentaties.de student participeert actief aan het college.

Werkcollege

 • Studenten kennen diverse diversiteitsfilosofieen en zijn in staat deze toe te passen.
 • De student kan uitleggen wat de diversiteitscirkel is en deze toepassen op de eigen situatie en die van anderen.
 • de student doet onderzoek naar een subculturele groep.
 • Studenten zijn in staat intersectionele analyse toe te passen op hun eigen positie en die van anderen.

Ba GB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 • 5.2 Kunst en cultuur
  - kennis van doorwerking religieuze tradities in kunst en cultuur in heden en verleden
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog

BijsGB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 • 5.2 Kunst en cultuur
  - kennis van doorwerking religieuze tradities in kunst en cultuur in heden en verleden
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog

Minor RL/GB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 • 5.2 Kunst en cultuur
  - kennis van doorwerking religieuze tradities in kunst en cultuur in heden en verleden
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

BijsGB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Minor RL/GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De propedeuse dient behaald te zijn

Opdrachten

 • Werkstuk
 • Reflectie/Leerverslag
 • Analyseren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Dries, M & Van Endt-Meijling, M (2018), Met nieuwe ogen. Bussum: Coutinho, Vijfde geheel herziene druk (aanschaffen)
 • Essed, Philomena (), Towards a Methodology to Identify Converging Forms of Everyday Discrimination. (portal)
 • Toinette Loeffen & Herma Tigchelaar (2016), Retourtje inzicht. Bussum: Coutinho (portal)

Aanbevolen literatuur