LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HPTMGB Methoden van geestelijke begeleiding

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 8 cu (4 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba GB jaar 2
BijsGB jaar 1

Pastorale en liturgische theologie

Studenten leren een aantal kernbegrippen die relevant zijn voor geestelijke begeleiding. Studenten maken een begin met het omschrijven van hun beroepsidentiteit. Studenten leren werken met pastorale diagnostiek. daarnaast oefenen we ter college met ervaringen uit de stage.

de student neemt actief deel aan het college. de student levert een verbatim in ter bespreking. de student maakt na afloop van elke bijeenkomst en voorafgaand aan de volgende een reflectieverslag.

Practicum

 • Studenten leren enkele basisprincipes mbt individuele geestelijke begeleiding.
 • Studenten oefenen met verbatims uit de eigen stagepraktijk en leren zo handelingsalternatieven te formuleren.

Ba GB

 • 1.2 Pastoraat:
  - conceptuele en methodische kennis van het levensbeschouwelijk gesprek;
  - theorie van gespreksvoering, rituelen in het pastoraat, presentietheorie
  - kennis van stromingen: contextueel pastoraat, bevrijdingspastoraat, levensbeschouwelijke counseling, kerygmatisch pastoraat

BijsGB

 • 1.2 Pastoraat:
  - conceptuele en methodische kennis van het levensbeschouwelijk gesprek;
  - theorie van gespreksvoering, rituelen in het pastoraat, presentietheorie
  - kennis van stromingen: contextueel pastoraat, bevrijdingspastoraat, levensbeschouwelijke counseling, kerygmatisch pastoraat
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

BijsGB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Pastorale en liturgische theologie dienen behaald te zijn

Reflectieverslag

Na afloop van ieder college en voorafgaand aan het volgende college

 • Werkstuk
 • Reflectie/Leerverslag

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • C. Menken Bekius & H. van der Meulen (2007), Reflecteren kun je leren. Kampen: Kok, 60-95 (portal)
 • Ganzevoort, R en Visser Jan (2007 2014), Zorg voor het verhaal. Zoetermeer: Meinema, 68-99 (portal)
 • J. Smit (2006), Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek. Kampen: Kok, 143 (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • J. Bodisco Massink (2013), Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging.. Tilburg: KSGV