LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HPTMGB Methoden van geestelijke begeleiding

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)

Pastorale en liturgische theologie

de colleges bestaan steeds uit twee delen. In het eerste deel bestuderen we relevante literatuur op het gebied van geestelijke begeleiding. In het tweede deel van het college bespreken we een verbatim van een door een student gevoerd gesprek.

de student neemt actief deel aan het college. de student levert een verbatim in ter bespreking. de student maakt na afloop van elke bijeenkomst en voorafgaand aan de volgende een reflectieverslag.

Practicum

Reflectieverslag

Na afloop van ieder college en voorafgaand aan het volgende college

  • Reflectie/Leerverslag

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

  • Bodisco Massink, Jan, (), Als een heilige tekst. KSGV Tilburg 2004, 116 (portal)
  • J. Bodisco Massink (2013), Tussen de regels. Psychotherapeutische vaardigheden voor pastoraat en geestelijke verzorging.. Tilburg: KSGV (portal)

Aanbevolen literatuur