Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19MRWORE Oosterse religies

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3
Minor RL/DRL jaar 1
Ko Drl jaar 1

Religiewetenschappen

In deze collegereeks gaan we dieper in op de oosterse religies. We staan uitgebreid stil bij het hindoeïsme en het boeddhisme, maar ook bij de kleinere religies uit het oosten, zoals het taoïsme, confucianisme, sikhisme en jaïnisme. We kijken hoe we deze ideeën het klaslokaal in kunnen krijgen.

Van de student wordt een actieve bijdrage verwacht tijdens de colleges. De opgegeven stukken dienen gelezen zijn en de opdrachten gemaakt.

Hoorcollege

Ba DRL

 • 2.4 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van hindoeïsme.
 • 2.5 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van boeddhisme.

Minor RL/DRL

 • 2.4 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van hindoeïsme.
 • 2.5 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van boeddhisme.

Ko Drl

 • 2.4 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van hindoeïsme.
 • 2.5 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van boeddhisme.
 

Ba DRL

 • 3.1 Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en
  pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.j
 • 3.2.1 De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent
  de theoretische en praktische achtergronden van zijn vak. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en
  aansprekende manier samenstellen, uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. In de
  context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op
  de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk.
 • 3.3.B.a1 Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.

Minor RL/DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ko Drl

 • 3.1 Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en
  pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.j
 • 3.2.1 De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent
  de theoretische en praktische achtergronden van zijn vak. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en
  aansprekende manier samenstellen, uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. In de
  context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op
  de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk.
 • 3.3.B.a1 Doelen stellen, leerstof selecteren en ordenen.

Geen

Opdrachten

Huiswerkopdrachten

 • Kennistoets
 • Feitenkennis
 • Samenvatten
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Ordenen

cijfer 1-10

10 werkdagen na inleveren

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

 • Harvey, P. (2012), An introduction to Buddhism. Teaching, history and practices. Cambridge University Press, 2e druk
 • Jansma, R. (2010), Handboek Hindoeisme. Rotterdam: Synthese B.V.