LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19MRWORE Oosterse religies

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3

Religiewetenschappen

In deze collegereeks gaan we dieper in op de oosterse religies. We staan uitgebreid stil bij het hindoeïsme en het boeddhisme, maar ook bij de kleinere religies uit het oosten, zoals het taoïsme, confucianisme, sikhisme en jaïnisme. We kijken hoe we deze ideeën het klaslokaal in kunnen krijgen.

Van de student wordt een actieve bijdrage verwacht tijdens de colleges. De opgegeven stukken dienen gelezen zijn en de opdrachten gemaakt.

Hoorcollege

Ba DRL

 • 2.4 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van hindoeïsme.
 • 2.5 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van boeddhisme.
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Geen

Opdrachten

Huiswerkopdrachten

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

10 werkdagen na inleveren

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

 • Harvey, P. (2012), An introduction to Buddhism. Teaching, history and practices. Cambridge University Press, 2e druk
 • Jansma, R. (2010), Handboek Hindoeisme. Rotterdam: Synthese B.V.