Logo

Studiegids FHTL

19MRWRAF Religie als fenomeen

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Vrije ruimte jaar 1

Religiewetenschappen

In deze collegereeks gaan we religie fenomenologisch bestuderen. Wat is religie eigenlijk voor een verschijnsel? Vanuit verschillende denkers, zoals Geertz, Freud, Marx en Durkheim gaan we kijken naar het fenomeen religie en proberen we een aantal (religieuze) verschijnselen in de samenleving te duiden.

In de gezamenlijke colleges behandelen we per college 1 van de theorie├źn uit het boek 9 theories of religion.
In de voltijd colleges gaan we de theorie toepassen op hedendaagse fenomenen in de samenleving.

Actieve voorbereiding van de leesstof per college.

Hoorcollege

 • De student kan in grote lijnen de context schetsen waarbinnen de besproken denkers hun werk schreven.
 • De student kan de theorie van de besproken denkers over religie samenvatten en in eigen woorden uitleggen.
 • De student kent de belangrijke begrippen die de besproken denkers gebruiken
 • De student kent de kritieken kan eigen kritiek geven op de besproken denkers.
 • De student kan de besproken denkers met elkaar vergelijken.

Vrije ruimte

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student kan een eigen visie op religie als fenomeen ontwikkelen met behulp van de inzichten van de verschillende denkers.
 • De student kan de begrippen van de verschillende denkers toepassen op hedendaagse casussen en fenomenen.

Vrije ruimte

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De propedeuse dient behaald te zijn

Opdrachten

Korte presentatie van een van de denkers uit het boek.
Leesvragen bij de leesstof.

Gedurende de college reeks

Minimaal voldoende voor afronding vak

 • Schriftelijk tentamen
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Onthouden

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Pals, D. L. (2015), Nine theories of religion., 3e editie (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur