Logo

Studiegids FHTL

19MRWRAF Religie als fenomeen


Grit, Kor

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Vrije ruimte jaar 1

Religiewetenschappen

Vrije ruimte

    Geen kennisbasis gevonden.

Vrije ruimte

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De propedeuse dient behaald te zijn

  • Schriftelijk tentamen
  • Analyseren
  • Toepassen
  • Begrijpen
  • Onthouden

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

  • Pals, D. L. (2015), Nine theories of religion., 3e editie (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur