Logo

Studiegids FHTL

19MKGREA Religie en actualiteit


Pater, Jos de

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3
Minor RL jaar 1
Minor RL/GB jaar 1
Minor RL/DRL jaar 1

Patrologie en kerkgeschiedenis

Het fenomeen religie wordt uitgediept binnen actuele thema’s. We gaan in op de veelheid aan religieuze stromingen, waaronder Islam fundamentalisme, christelijke Evangelicals en Mindfullness. Actuele bewegingen in Nederland die hun wortels hebben in onder andere Islam, Christendom en Boeddhisme, worden nader onderzocht. Interviews, bezoeken, literatuur, websites worden ingezet om een beeld te vormen van de diverse bewegingen.
Aan de hand van sociologische gegevens (SCP en Joep de Hart) over religie in Nederland wordt een beeld geschetst van de huidige diversiteit aan levensbeschouwingen.
Vervolgens wordt ingezoomd op nieuwe bewegingen. Studenten doen een klein praktijkonderzoek naar de uitingen van geloof en de motieven om bij de (levensbeschouwelijke) groep/beweging te horen.
Daarna wordt het voorkomen van radicale opvattingen en uitingen op basis van een levensbeschouwing vanuit literatuur toegelicht, waarna een kort onderzoek aan de hand van media-uitingen wordt gedaan.
Tenslotte wordt aan de hand van een korte onderzoeksvraag de praktijk van een specifieke, levensbeschouwelijk georiënteerde groep onderzocht.

De student leest vooraf aan het college de opgegeven literatuur en maakt de bijbehorende opdrachten. Tijdens de colleges kan de student de diverse onderdelen kort weergeven in een toelichting of presentatie. De student doet actief mee aan de colleges.

Werkcollege

Minor RL

  Geen kennisbasis gevonden.

Minor RL/DRL

  Geen kennisbasis gevonden.

Minor RL/GB

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GB

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Minor RL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Minor RL/DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Minor RL/GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Propedeuse is behaald.

Leerverslag

De diverse opdrachten tijdens het college.

Door de cursus heen.

Onvoldoende met bindend advies over studievoortgang

 • Reflectie/Leerverslag
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Borgman, E. (2012), Vindplaatsen van Religie. Congresbijdrage VDLG Woerden: VDLG (portal)
 • Centraal Bureau voor Statistiek (2014), Religie in Nederland. Den Haag: CBS (portal)
 • Froeyman, A. (2007), Wereldbeelden. Gent: Universiteit van Gent (portal)
 • Gruijter, M. de (2011), Jongeren en hun geloof. Utrecht: Forum (portal)
 • Meijer, B. (2014), Birgit Meyer MR's first decade. www.researchgate.nl (portal)
 • Mensvoort, C. van; H. Schmeets (2015), Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010-2014. Den Haag: CBS (portal)
 • Nissen, P. (2011), Wat is er gebeurd met God in Nederland. www.peternissen.nl (portal)
 • Reve, J. van (2014), Schitterend onweerlegbaar. Volkskrant Amsterdam: De Persgroep (portal)
 • Roeland, J. (2010), Seks, fun, Rock'n Roll. Handboek voor Jongeren en religie Almere: Parthenon (portal)
 • Uytterhoven, T. (2013), Religie volgens New Atheism. Tijdschrift voor Theologie Amsterdam: Boom (portal)

Aanbevolen literatuur