Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19MSWLBE Leerlingbegeleiding 1

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3
Minor RL/DRL jaar 1
Ko Drl jaar 1

Menswetenschappen

In deze cursus behandelen we onderwerpen uit de ontwikkelingspsychologie van de adolescentie. Je neemt kennis van ontwikkelingspsychologische theorieën. Je legt een verband tussen theorie en (stage)praktijk in het voortgezet onderwijs. Reeds opgedane kennis van psychologische en theologische inzichten en vaardigheden kunnen worden geïntegreerd. Doel is de doelgroep adolescenten beter leren kennen op basis van (ontwikkelings)psychologische inzichten, om je omgang met en onderwijs aan hen als (aanstaand) leraar te kunnen optimaliseren.

In het tweede deel van dit college worden de inzichten en theorieën gebruikt om toe te passen in het mentoraat. Hoe kan je leerlingen goed begeleiden bij hun leren en bij hun ontwikkeling? Welke problemen kunnen er spelen binnen hun levensfase en hoe kan daar vanuit school en begeleiding het best mee omgegaan worden? Hoe kun je leerlingen zo begeleiden dat hun kwaliteiten het beste tot hun recht komen?

Actieve participatie in de bijeenkomsten en maken van de opdrachten

Werkcollege

 • Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologische theorieën. (20%)
 • De student benoemt de soorten begeleiding die mogelijk zijn binnen het mentoraat en past die op een bij de levensfase van de leerling passende wijze toe op casuïstiek uit de praktijk. (20%)
 • De student past de theorieën uit de ontwikkelingspsychologie toe op de praktijk van het onderwijs c.q. de stage. (30%)
 • De student zet een waarderende manier van werken in bij het mentoraat, waarbij de kwaliteiten van de leerlingen als uitgangspunt worden genomen voor de begeleiding op gebied van studie en sociale omgang. (30%)

Ba DRL

 • 3.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van vormen van (interreligieuze) communicatie benoemen en de processen daarbinnen.
 • 3.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van de diverse gespreksvormen.

Minor RL/DRL

 • 3.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van vormen van (interreligieuze) communicatie benoemen en de processen daarbinnen.
 • 3.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van de diverse gespreksvormen.

Ko Drl

 • 3.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van vormen van (interreligieuze) communicatie benoemen en de processen daarbinnen.
 • 3.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van de diverse gespreksvormen.
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Minor RL/DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ko Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Student heeft stage jaar 2 afgerond en is bezig met stage jaar 3 of heeft deze afgerond.

 • Casustoets
 • Presentatie
 • Feitenkennis
 • Toepassen

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Bakker-de Jong, M. , I. Mijland (2018), Handboek voor elke mentor. Esch: Quirijn, 16e (aanschaffen)
 • Wal, J. van der, J. de Wilde (2017), Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho, 5e druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur