LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBVSLB Studieloopbaanbegeleiding hoofdfase

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3

Beroepsvoorbereiding

De student kan formuleren wat er in jaar 2 verwacht wordt op het gebied van reflectie.
de student schrijft de benodigde reflectieverslagen.

De student schrijft een 360 graden feedback en een reflectieverslag.
De student is aanwezig bij de colleges en evalueert met docent en medestudenten de sfeer en eventuele problemen in de studentengroep.

Werkcollege

 • de student reflecteert op de eigen persoonsontwikkeling en maakt hiervan verslagen.

Ba GB

 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Reflectie/Leerverslag

behaald/niet behaald

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur