LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HRWJIS Jodendom en Islam

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 2

Religiewetenschappen

Een antropologische en godsdienstwetenschappelijke benadering van het jodendom en de islam. Bij de bespreking zal speciale aandacht worden besteed aan de religieuze praktijk, hoe beleven mensen in het dagelijks leven hun religie en hoe gaan ze ermee om? Ook zal speciale aandacht worden besteed aan beeldvorming en de positie van vrouwen binnen beide godsdiensten.

Voorbereiding, actieve bijdrages, deelnameverplichting.

Werkcollege

 • de studenten hebben kennis van de grondbeginselen van het jodendom en de islam
 • de studenten verdiepen zich in het spanningsveld tussen ideaal en praktijk van religie en ontwikkelen daar een eigen visie op.
 • de studenten verwerven inzicht in de samenhang tussen geschiedenis en actuele uitingen van religie

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.1 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van Jodendom.
 • 2.3 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van islam.
 • 7.1 Kennis van en inzicht in actuele godsdienstsociologische thema’s in relatie tot jongerencultuur, en toepassing van de kennis en dit inzicht in praktijksituaties.
 • 8.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van o.a. multimediale werkvormen (ICT, social media); activerende groepswerkvormen; beelddidactische werkvormen; levensbeschouwelijke gespreksvormen.

Ba GB

 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Opdrachten

KAVV (zie studiewijzer)

5 keer verdeeld over de collegereeks

Vijf voldoende KAVV’s voor deelnamen aan het tentamen

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen

cijfer 1-10

10 dagen na inleveren

Verplichte literatuur

 • Benima, T. M. (2015), Joodser dan dit krijgt u het niet. (aanschaffen)
 • Buitelaar, M. (2011), Islam en het dagelijks leven religie en cultuur onder Marokkanen. Olympus, 3e druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur