Logo

Studiegids FHTL

19HCRICR Inleiding canoniek recht

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Canoniek recht

Na een inleiding (college 1 en 2), waarin de student kennis maakt met de rechtscodificaties van de katholieke kerk en enkele karakteristieken, wordt aandacht besteed aan de op het doopsel gefundeerde rechten en plichten van de christengelovigen en de christengelovigen-leken (college 3-5).
College 6 staat in het teken van de canonieke regelingen rondom katholieke opvoeding en het schoolwezen.
Vervolgens staat de hiërarchische inrichting van de kerk centraal: de universele kerk, het bisdom en de parochie (colleges 7 tot en met 9).
In college 10 wordt aandacht besteed aan de verhouding Kerk en Staat
College 11 staat in het teken van het tentamen.

Van de student wordt in het college een actieve houding verwacht als ook dat de student per college vooraf de opgegeven literatuur doorneemt.

Hoorcollege

Geen.

n.v.t.

  • Schriftelijk tentamen
  • Onthouden
  • Begrijpen

cijfer 1-10

1-10 werkdagen

Verplichte literatuur

  • (1996), Wetboek van het Canoniek Rech: Codex Iuris Canonici. Latijns-Nederlandse uitgave: Licap C.V., 860, 2e (via docent)
  • Boelens, Olav (2018), Powerpoints. Utrecht: (portal)
  • Meijers, Ton (2013), Compendium van het katholiek canoniek recht: deel I Inleiding en Volk Gods. Nijmegen: Valkhof Pers, 228, 1e (via docent)

Aanbevolen literatuur

  • Coriden, James A. (2004), An Introduction to Canon Law (Revised). Londo: Burns&Oates, 244, 2e
 

 

Toetsmatrijs 2023 - 2024

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Onthouden De student beschikt over kennis van de centrale thema�s, concepten en theorie�n in het canoniek recht. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen Student kan door onderwijs of literatuur aangereikte kennis correct en adequaat reproduceren, in eigen woorden samenvatten, en in nieuwe contexten toepassen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)