Logo

Studiegids FHTL

19SSTBP Systematische theologie

10 ec

voltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)
deeltijd: 40 cu (20 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 4

Fundamentele en dogmatische theologie

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de hoofdfase van de discipline Fundamentele en dogmatische theologie dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur