LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19SBVWPD Werken in de praktijk: Docent religie levensbeschouwing

30 ec

voltijd: 142 cu (71 bijeenkomsten)
deeltijd: 116 cu (58 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 4

Beroepsvoorbereiding

In deze module wordt geschiktheid voor het vak aangetoond met verschillende beroepsproducten.

1. Beroepsproduct ontwerpen: lessenserie + performance.
2. Beroepsproduct religie en media: lesinput + publicatie online.
3. Beroepsproduct leerlingbegeleiding: handelingsplan aan de hand van een casus.
4. Beroepsproduct godsdienstpedagogiek (+bezoek landelijke studiemiddag omtrent het vak): vakvisie + presentatie of beleidsdocument.
5. Evaluatierapport: Reflectie van de student op zijn ontwikkeling in het beroep van docent religie levensbeschouwing + beoordeling stagebegeleider + beoordeling stagecoördinator.

De bijbehorende colleges gelden als werkcolleges met een verplichte aanwezigheid.
Daarbij wordt verwacht dat de studenten voorbereidend werk voor de colleges gemaakt hebben en inbreng hebben in de colleges.
Voor inlevertermijnen, formatieve toetsing en no-go/go beslissingen: zie studiehandleiding.

Stage, supervisie, werkcollege en practicum

Ba DRL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Stage hoofdfase is met ten minste een voldoende afgesloten.
Assessment hoofdfase is behaald.

Opdrachten, reflectieverslagen, presentaties, leerverslagen

op de aangegeven inlevermomenten, zie studiewijzer

Minimaal voldoende voor afronding vak

 • Stageverslag
 • Onderzoeksverslag
 • Reflectie/Leerverslag
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Evalueren

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Wal, J. van der, J. de Wilde (2017), Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Bussum: Coutinho, 5e druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur