Logo

Studiegids FHTL

19SBVWPG Werken in de praktijk: Geestelijk begeleider

30 ec

voltijd: 144 cu (72 bijeenkomsten)
deeltijd: 114 cu (57 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 4

Beroepsvoorbereiding

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de hoofdfase van de discipline Beroepsvoorbereiding dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur