LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PBVKPD Kennismaken met de Praktijk Docent religie levensbeschouwing

15 ec

voltijd: 234 cu (117 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 1

Pastorale en liturgische theologie

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur