Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBVO1G Oefenen in de praktijk I Geestelijk begeleider

15 ec

voltijd: 50 cu (25 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur