Logo

Studiegids FHTL

19HBVO1G Oefenen in de praktijk I Geestelijk begeleider

15 ec

voltijd: 84 cu (42 bijeenkomsten)
deeltijd: 54 cu (27 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2

Pastorale en liturgische theologie

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Pastorale en liturgische theologie dienen behaald te zijn

woordbeoordeling

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur