LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBVO2D Oefenen in de praktijk II Docent religie levensbeschouwing

15 ec

voltijd: 50 cu (25 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3

Pastorale en liturgische theologie

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur