LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBWBP Beroepsproduct Bijbel

10 ec

voltijd: 64 cu (32 bijeenkomsten)
deeltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3

Heilige Schrift

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur