Logo

Studiegids FHTL

19SBWBP Bijbelwetenschappen

10 ec

voltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)
deeltijd: 40 cu (20 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 4
Ba DRL jaar 4

Heilige Schrift

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de hoofdfase van de discipline Heilige Schrift dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur