Logo

Studiegids FHTL

19SBWBP Bijbelwetenschappen

10 ec

voltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)
deeltijd: 40 cu (20 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 4

Heilige Schrift

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de hoofdfase van de discipline Heilige Schrift dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur