LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HKGBP Beroepsproduct Geschiedenis van het christendom

10 ec

voltijd: 64 cu (32 bijeenkomsten)
deeltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3

Patrologie en kerkgeschiedenis

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur