Logo

Studiegids FHTL

19HKGBP Geschiedenis van het christendom

10 ec

voltijd: 64 cu (32 bijeenkomsten)
deeltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3

Patrologie en kerkgeschiedenis

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Patrologie en kerkgeschiedenis dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur