Logo

Studiegids FHTL

19HSPMT2 Moraaltheologie II

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3

Moraaltheologie en spirituele theologie

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Moraaltheologie en spirituele theologie dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur