Logo

Studiegids FHTL

19HSWOND Ondernemerschap

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3

Menswetenschappen

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Menswetenschappen dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur