Logo

Studiegids FHTL

19HRWORE Oosterse religies

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3

Religiewetenschappen

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Religiewetenschappen dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur