Logo

Studiegids FHTL

19HVRRUT Vrije ruimte

15 ec

voltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur