Logo

Studiegids FHTL

19HVRRUT Vrije ruimte

15 ec

voltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline dienen behaald te zijn

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur