Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRCL11 Religies en levensbeschouwingen


Martinus, Mirte

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Religiewetenschappen

In deze collegereeks worden studenten ingeleid in de optiek van de godsdienstwetenschappen. Vervolgens krijgen zij een inleiding in de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme

Studenten lezen voorafgaand aan het college de opgegeven literatuur, aan de hand van de opgegeven doelstellingen.
Tijdens de colleges is er ruimte voor vragen en persoonlijk commentaar

Hoorcollege i.c.m. responsiecollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.1. Inleiding in de verschillende disciplines van het vakgebied: bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, godsdienstwijsbegeerte en ethiek, godsdienstwetenschap, sociaal- wetenschappelijke vakken.
 

Ba LGL

 • A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client.
 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
 • A.5.11 kan het levensbeschouwelijke verhaal bij een ander herkennen

Ba GPW

 • A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client.
 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
 • A.5.11 kan het levensbeschouwelijke verhaal bij een ander herkennen

geen

Opdrachten

 • Kennistoets
 • Essay
 • Toepassen
 • Samenvatten
 • Feitenkennis
 • Evalueren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

15 dagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur