LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRCL32 Kerk- en theologiegeschiedenis: inleiding


Pater, Jos de

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Patrologie en kerkgeschiedenis

Deze cursus geeft informatie over het ontstaan en de geschiedenis van het christendom in de laatste 20 eeuwen. Na de beginperiode van het christendom zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van het West-Europese christendom. De ontwikkeling van het orthodoxe christendom, het oosters christendom en de ontwikkelingen in Zuid- en Noord-Amerika komen maar zeer ten dele aan bod.
De cursus bestaat uit 13 colleges voor VT en DT samen inclusief tentamens en 6 bijeenkomsten voor VT alleen plus 4 bijeenkomsten "theologische encyclopedie KTG" ook voor alleen VT.


Nadere inhoudelijke informatie over deze cursus staat in de studiehandleiding.

Hoorcollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.1. Inleiding in de verschillende disciplines van het vakgebied: bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, godsdienstwijsbegeerte en ethiek, godsdienstwetenschap, sociaal- wetenschappelijke vakken.
 • 3.4 Geschiedenis van de eigen traditie in context
  - hoofdlijnen van de geschiedenis van de eigen traditie en de hoofdstromingen daarin
  - hoofdlijnen van de Vroege Kerk, het grote schisma, Reformatie en Katholieke Reformatie, Moderne Tijd
  - kennis van kerkorde en regelgevingen in eigen traditie
  - kennis van religieuze ontwikkelingen in verleden en heden in religie en maatschappij; Ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing (new age, atheisme, ietsisme, humanisme, individualisering, subjectivering, emancipatie, verzuiling en ontzuiling, pluraliteit en secularisatie).
 • 5.3. Secularisatie, verlichting, gevolgen voor
  de inrichting van de samenleving.
 • 7.1. De samenleving in historisch perspectief: Renaissance, Reformatie, Verlichting,
  modernisme, postmodernisme. individualisme, individualisering, subjectivering, autonomie als zelfbeschikkingsrecht, rationalisme, emancipatie, verzuiling en ontzuiling, abstracte samenleving, differentiatie, rolsegmentatie, institutionalisering,
  pluraliteit, pluralisme, sociale differentiatie en secularisatie.
 

Ba LGL

 • A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client.

Ba GPW

 • A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client.

geen

n.v.t.

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Analyseren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Akker, N. van den en P. Nissen (2009), Wegen en Dwarswegen, Tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen. Amsterdam: Boom, 4e druk of later (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur