LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRBO21 Beroepsorientatie

2 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Beroepsvoorbereiding

Kennismaken met de beroepsvelden onderwijs, pastoraat en geestelijke verzorging.
Gastdocenten zullen inzicht geven in het veld waarin zij werkzaam zijn.

Voorbereiden van de opdrachten bij het werkcollege.
Actieve participatie tijdens het college, zodanig dat er een goed werkklimaat ontstaat of wordt bevorderd.

Werkcollege Eerste semester: werkcolleges.
Tweede semester werkveld-excursie naar het leger (dit onderdeel is 8 CU groot).

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.2. Orientatie op het beroep docent GL Basishandelingen: 1. sensibiliteit ontwikkelen, 2.persoonlijke waarden opsporen, 3. oriënteren op gemeen- schappen en bronnen , 4. ethisch en levens- beschouwelijk denken en communiceren, 5. ethisch en levensbeschouwelijk godsdienstig handelen, 6. beroepsethiek / historische en mondiale ontwikkelingen van het schoolvak, 7. levensbeschouwelijk begeleiden van leerlingen.
 

Ba LGL

 • A.0.11 toont basale kennis van het vak (zie kennisbasis)
  1. kan beschrijven hoe het begrip levensbeschouwing in de drie beroepsvelden
  2. functioneert
  3. kan de overeenkomsten in de typische kenmerken van de drie beroepsvelden
  4. aangeven
  5. kan vanuit diverse verschijnselen uit de pastorale praktijk de betekenis van
  6. systematische, exegetische, historische, filosofische en menswetenschappelijke
  7. kennis benoemen
  8. kent de structuur van de Schrift, heeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis en kan
  9. deze lezen als geloofsverhaal
  10. kan in een beroepssituatie benoemen wat bedoeld wordt met geloofstraditie,
  11. actuele praktijksituatie, religieuze tekst, religieuze ervaring en de interactie
  12. daartussen
  13. heeft inzicht in de basale structuur en samenhang van de geloofsbelijdenis
  14. kan een viering naar zijn kernelementen beschrijven
 • A.0.12 gebruikt voorbeelden van toepassingen van zijn vakgebied
 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren

Ba GPW

 • A.0.11 toont basale kennis van het vak (zie kennisbasis)
  1. kan beschrijven hoe het begrip levensbeschouwing in de drie beroepsvelden
  2. functioneert
  3. kan de overeenkomsten in de typische kenmerken van de drie beroepsvelden
  4. aangeven
  5. kan vanuit diverse verschijnselen uit de pastorale praktijk de betekenis van
  6. systematische, exegetische, historische, filosofische en menswetenschappelijke
  7. kennis benoemen
  8. kent de structuur van de Schrift, heeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis en kan
  9. deze lezen als geloofsverhaal
  10. kan in een beroepssituatie benoemen wat bedoeld wordt met geloofstraditie,
  11. actuele praktijksituatie, religieuze tekst, religieuze ervaring en de interactie
  12. daartussen
  13. heeft inzicht in de basale structuur en samenhang van de geloofsbelijdenis
  14. kan een viering naar zijn kernelementen beschrijven
 • A.0.12 gebruikt voorbeelden van toepassingen van zijn vakgebied
 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren

geen

 • Werkstuk
 • Begrijpen

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur