Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRCL12 Inleiding spiritualiteit en bronnen

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Moraaltheologie en spirituele theologie

In dit college wordt het begrip en de werkelijkheid van de spiritualiteit verkend: wat is dat eigenlijk en hoe doen mensen dat? We werken met zes personen uit de kerkgeschiedenis en zes thema’s, waarvan het laatste over het begrip ’spiritualiteit’ zelf gaat.
Daarnaast hebben de voltijders zes extra colleges te ondersteuning en verdiepen. We beginnen met het behandelen van de vraag hoe je het beste de leesteksten aan kunt pakken en de leesvragen kunt beantwoorden.

1. je leest de voorbereidende literatuur. Die bestaat bij de personen steeds uit twee delen: algemene informatie over die persoon én een tekst van haar of hem. Die eigen teksten zijn het belangrijkste.
2. je beantwoordt de leesvragen die vanaf het tweede college gemaakt moeten worden en stuurt je antwoord op aan G.P.Freeman@uvt.nl. Doe dat uiterlijk een dag voor het college. Goede en regelmatige beantwoording van de leesvragen levert je vier van de tien punten bij de toetsing op.
3. je bent actief aanwezig tijdens de colleges: jouw inbreng wordt op prijs gesteld (en als er te veel gekakeld wordt of we afdwalen, roep ik jullie wel terug).
4. je maakt de drie thuisopdrachten: analyses van spirituele teksten. De eerste komt halverwege; de andere twee aan het einde van het semester. Elk van deze drie telt voor 20 % van het eindcijfer.

Hoorcollege Ik gebruik het liefste een mengvorm tussen hoor- en werkcollege, waarbij ik veel vragen aan de studenten stel en we zo samen verder komen.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 2.4. Theologische, antropologische, fenomenologische en sociaal-culturele aspecten van spiritualiteit.
 • 3.2. Basiskennis van het christendom
  Boeken en verhalen: Bijbel; verhalen van en over kerkvaders; reformatie en contrareformatie.
  Personen: Jezus; Paulus; Augustinus; Luther; Calvijn; keizer Constantijn, Paus Gregorius, Thomas van Aquino, Barth.
  Gebouwen: tempel; basiliek; orthodoxe kerk; katholieke kerk; protestantse kerk.
  Voorwerpen: kruis; icoon; doopvont; rozenkrans.
  Feesten, rituelen en gebruiken: Kerst; Pasen; Pinksteren; sacramenten, begrafenis, vasten.
  Stromingen: orthodox; rooms katholiek; protestants.
 • 4.1. a. Op methodische wijze verbanden leggen tussen de religieuze traditie en de actuele situatie.
  b. Hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding brengen
  met de religieuze traditie en daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie geven.
  c. Inzicht geven in de referentiekaders van anderen en betrekt zijn achtergrond zinvol bij
  de interpretatie van de situatie van anderen.
  d. Maatschappelijke en culturele processen duiden in het licht van de religieuze traditie.
 • 8.9. Inwijding in het geheim van het geloof.
 

Ba LGL

 • A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client.

Ba GPW

 • A.0 onderkent het belang van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling en die van de leerling, pastorant en client.

Opdrachten

Negen van de twaalf keer beantwoord je vragen bij de te lezen literatuur. Je krijgt er steeds beknopt feedback op. Daarnaast krijg je drie thuistentamens, de eerste halverwege, twee en drie aan het einde. Daarbij analyseer je een klassieke spirituele tekst aan de hand van vragen.

wekelijks

De leesverslagen samen tellen voor vier van de tien punten van de eindbeoordeling; de drie thuistentamens steeds voor twee punten.

 • Werkstuk
 • Reflecteren
 • Evalueren
 • Analyseren

cijfer 1-10

Binnen vijftien werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur