LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids Bachelor Geestelijk begeleider (Theologie)

 1. Curriculum en cursusbeschrijvingen
 2. Algemeen
 3. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing
 4. Inschrijving, accountgegevens en ICT-voorzieningen
 5. Opleidings- en cursusinformatie, rooster en toetsing
 6. Vrijstellingen en studievoortgang
 7. Afstudeerprocedure
 8. Onderwijsvisie
 9. Toetsbeleidsplan FHTL 2020-2024
 10. Kwaliteitszorg
 11. FHTL internationaal
 12. Wettelijk kader en regelingen
 13. Bacheloropleidingen
 14. Algemene informatie
 15. Studentcoaching
 16. Assessments
 17. Stages
 18. Overgangsregeling nieuwe curricula
 19. Afstudeeronderzoek en beroepsproducten, werkstukken
 20. Doorstroom naar master TST
 21. Bachelor Geestelijk begeleider (Theologie)
 22. Eindkwalificaties Ba Geestelijk begeleider
 23. Landelijk beroepsprofiel Ba Geestelijk begeleider (inclusief kennisbasis)
 24. Ba GB Onderwijs- en Examenregeling (OER)
 25. Kerkelijk werker in de Protestantse Kerk
 26. Doorstuderen na je Ba Geestelijk begeleider
 27. Curriculum en cursusbeschrijvingen