Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Kopopleiding Docent religie levensbeschouwing

kopopleiding

Studiejaar 2019-2020

 • Semester 1
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student eigent zich de basiskennis van de algemene didactiek toe: Hoe onderwijs ik mijn leerlingen? Hoe kan ik effectief met groepen werken? Hoe ziet mijn school eruit? Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar? Hoe geef ik onderwijs in het VMBO en het MBO?
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student eigent zich de basiskennis van de algemene didactiek toe: Hoe onderwijs ik mijn leerlingen? Hoe kan ik effectief met groepen werken? Hoe ziet mijn school eruit? Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar? Hoe geef ik onderwijs in het VMBO en het MBO?
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
 • 19HBVADI Algemene didactiek
  WS
  3ec
  30cu
  • Laat in een schriftelijk verslag zien in staat te zijn een lesmethode Godsdienst-Levensbeschouwing te analyseren, zowel vanuit een godsdienstpedagogisch (theologisch) als vanuit een onderwijskundig perspectief.
  • Laat in een presentatie zien in staat te zijn een selectie van deze analyse van een lesmethode op duidelijke, beeldende en interactieve wijze te delen met medestudenten.
  • Laat in een schriftelijk verslag zien in staat te zijn een lesmethode Godsdienst-Levensbeschouwing te analyseren, zowel vanuit een godsdienstpedagogisch (theologisch) als vanuit een onderwijskundig perspectief.
  • Laat in een presentatie zien in staat te zijn een selectie van deze analyse van een lesmethode op duidelijke, beeldende en interactieve wijze te delen met medestudenten.
 • 19HPTALM Analyse van lesmethodes
  PR
  2ec
  16cu
  • Studenten kunnen het begrip schoolidentiteit uitleggen aan de hand van de theorie.
  • Studenten kunnen het begrip schoolidentiteit uitleggen aan de hand van de theorie.
  • Studenten zijn in staat een klein onderzoek uit te voeren naar de schoolidentiteit van de stageschool.
  • Studenten kunnen de hoofdstromingen binnen de vakdidactiek in eigen woorden typeren.
  • Studenten kunnen diverse opvattingen over vakdidactiek in een historisch kader plaatsen.
  • Studenten kunnen de hoofdstromingen binnen de vakdidactiek in eigen woorden typeren.
  • Studenten kunnen diverse werkvormen toepassen bij het vak GL. Studenten zijn in staat om deze werkvormen aan doelstellingen te koppelen en kunnen doelstellingen formuleren op cognitief, affectief en sociaal-emotioneel gebied.
  • Studenten zijn in staat een rubric te ontwerpen voor een toetsopdracht.
  • Studenten zijn in staat een klein onderzoek uit te voeren naar de schoolidentiteit van de stageschool.
 • 19HPTTVD Training vakdidactiek
  ES,OT,PR
  3ec
  24cu
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding. Hij/zij evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student weet een band op te bouwen met de leerlingen en deze in te zetten in het werk- en leerproces dat door de student wordt aangestuurd en begeleid.
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
  • De student plant zijn eigen stagewerkzaamheden en pleegt waar nodig en wenselijk overleg met stagebegeleider op de stageschool en stagecoŲrdinator van de opleiding. De student werkt samen binnen het team van de school en de sectie van de vakdocenten.
  • De student zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zo goed mogelijk tot leren kunnen komen.
  • De student maakt lesplannen per les en per serie lessen, op dat hij overzicht heeft over te behalen leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag.
  • De student gebruikt verhalen en andere bronnen uit diverse levensbeschouwelijke tradities om onder meer de kennis over de diversiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen te verhelderen, te verbreden en te verdiepen tijdens de lessen.
  • De student past diverse theorieŽn uit de algemene en vakdidactiek toe in de lessen die de student geeft.
  • De student is in staat op problemen te benoemen en hierbij oplossingsstrategieŽn te bedenken, die gekoppeld worden aan opgedane kennis en ervaringen.
 • 19HBVSD3 Stage 3 Docent religie levensbeschouwing
   
  6ec
  20cu
  • de student reflecteert op de eigen persoonsontwikkeling en maakt hiervan verslagen.
 • 19HBVSLB Studieloopbaanbegeleiding hoofdfase
  LV
  1ec
  18cu
 • 19SBVWPD Werken in de praktijk: Docent religie levensbeschouwing
  ST,OV,LV
  15ec
  73cu
 •  
   
  30ec
  181cu

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.