Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Kopopleiding Geestelijk begeleider

kopopleiding

Studiejaar 2018-2019

 • Semester 1
  • studenten onderzoeken pastoraaltheologische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
  • studenten onderzoeken pastoraaltheologische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
 • 19SPTAGB Afstudeeronderzoek Gb
  AO
  1ec
  8cu
  • Student voert het proces van het projectmatig werken in relatie tot zijn/ haar stageproject uit. Student kan theologisch verwoorden waar in het project God ervaren is. Student analyseert kritisch wat hij/zij geleerd heeft als projectleider.
 • 19SPTPRW Projectmatig werken
  WS
  3ec
  24cu
  • De student kan adequaat kiezen voor een klassiek of nieuw ritueel binnen de gegeven context. De student heeft zicht op eigen biografie en voorkeuren waar het gaat over het voorgaan of begeleiden van een ritueel. De student onderscheidt diverse wijze van s
  • De student kan adequaat kiezen voor een klassiek of nieuw ritueel binnen de gegeven context. De student heeft zicht op eigen biografie en voorkeuren waar het gaat over het voorgaan of begeleiden van een ritueel. De student onderscheidt diverse wijze van s
  • De student kan adequaat kiezen voor een klassiek of nieuw ritueel binnen de gegeven context. De student heeft zicht op eigen biografie en voorkeuren waar het gaat over het voorgaan of begeleiden van een ritueel. De student onderscheidt diverse wijze van s
 • 19SPTSRC Spreken in rituele context
   
  2ec
  16cu
  • Studenten kennen diverse diversiteitsfilosofieen en zijn in staat deze toe te passen.
  • De student kan uitleggen wat de diversiteitscirkel is en deze toepassen op de eigen situatie en die van anderen.
  • Studenten zijn in staat intersectionele analyse toe te passen op hun eigen positie en die van anderen.
  • Studenten kennen diverse diversiteitsfilosofieen en zijn in staat deze toe te passen.
  • de student doet onderzoek naar een subculturele groep.
 • 19MBVICO Interculturele communicatie
  LV,WS
  5ec
  32cu
  • de student realiseert haar/zijn eigen leerdoelen: die helder, positief geformuleerd en in toetsbare eindtermen zijn verwoord;
  • de student reflecteert systematisch op de eigen stage-ervaringen en die van de medestudenten en is in staat hier leerpunten uit te formuleren.
  • verdieping van de geloofshouding.
  • de student kan in verhalen van mensen het levensbeschouwelijk horen;
 • 19SBVSG4 Stage 4 Geestelijk begeleider
  LV,ST
  10ec
  24cu
  • Studenten leren reflecteren op hun eigen stijl en kwaliteiten als coach
  • Studenten onderscheiden vijf verschillende coachingsstijlen
  • Studenten leggen de psychologische grondbeginselen van coaching uit: (tegen)overdracht, projectie en omgaan met weerstand, RET, LSD
  • Studenten passen basale gespreksvaardigheden toe in een coachingsgesprek
 • 19MSWCOA Coaching
  LV,KT,SI
  5ec
  32cu
  • Studenten formuleren hun eigen ondernemende houding
  • Studenten beschouwen of en in hoeverre ondernemerschap bij hun persoonlijkheid past
  • Studenten benoemen de kennis, vaardigheden en gedrag van het ondernemer zijn
  • Studenten creeeren door het schrijven van een ondernemersplan de mogelijkheid van een nieuwe onderneming
 • 19MSWOND Ondernemerschap
  WS,LV
  5ec
  32cu
 •  
   
  31ec
  168cu
 • Semester 2
  • studenten onderzoeken pastoraaltheologische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
  • studenten onderzoeken pastoraaltheologische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
 • 19SPTAGB Afstudeeronderzoek Gb
  AO
  6ec
  20cu
  • De student kan een aantal principes benoemen en toepassen mbt conflicten in groepen.
  • De student kan een aantal principes benoemen en toepassen mbt conflicten in groepen.
  • De student heeft kennis van een aantal groepsdynamische theorieŽn mbt interactie in groepen.
  • De student kan tenminste drie groepsdynamische en communicatieve processen in een functionerende groep herkennen en benoemen.
 • 19HPTGDY Groepsdynamica
  CT
  2ec
  16cu
  • De student werkt samen met anderen.
  • De student is in staat een katechetische cursus te formuleren en te verantwoorden.
  • De student beschrijft de elementaire uitgangspunten van de godsdienstpedagogiek.
  • de student is in staat een godsdienstpedagogische cursus te ontwerpen en formuleert daarbij leerdoelen, cursusinhoud en werkvormen.
  • De student kent een aantal werkvormen en kan deze actief inzetten.
 • 19HPTLDI Levensbeschouwelijke didactiek
  WS,PR
  2ec
  16cu
  • Studenten benoemen in eigen woorden hun maatschappelijke spiritualiteit Studenten spreken in theologische woorden over ontwikkelingen en actuele zaken in de samenleving
  • Studenten benoemen in eigen woorden hun maatschappelijke spiritualiteit Studenten spreken in theologische woorden over ontwikkelingen en actuele zaken in de samenleving
 • 19SPTMGH Maatschappelijk betrokken handelen
  WS
  2ec
  16cu
  • Je reflecteert op het eindproduct en jouw proces dat daartoe geleid heeft.
  • Je benoemt de verschillende vormen van social media.
  • Je ontwikkelt een mediastrategie waarin je je feitenkennis toepast.
 • 19SBVMGB Mediagebruik
  WS,PR,LV
  3ec
  24cu
  • Studenten leren enkele basisprincipes mbt individuele geestelijke begeleiding.
  • Studenten oefenen met verbatims uit de eigen stagepraktijk en leren zo handelingsalternatieven te formuleren.
 • 19HPTMGB Methoden van geestelijke begeleiding
  LV
  2ec
  16cu
  • De student kan een ritueel vormgeven rekening houdend met de betrokken personen, de ruimte, de tijd, de specifieke levensbeschouwelijke context.
  • De studenten herkent een ritueel, kent de samenhang tussen symbool, verhaal en handeling. De student legt verband leggen tussen liturgisch jaar, burgerlijk jaar en natuur/kosmisch jaar. De student heeft kennis van eigen levensbeschouwelijke achtergrond.
  • De student kan een specifiek ritueel begeleiden.
 • 19HPTVRI Vieren en rituelen
  WS
  2ec
  16cu
  • de student reflecteert systematisch op de eigen werkervaring en formuleert leerwinst uit de bespreking van de werkervaringen van medestudenten.
  • Competenties verwerven voor de attitude van aankomend beroepskracht.
  • Competenties verwerven voor de attitude van aankomend beroepskracht.
  • Competenties verwerven voor de attitude van aankomend beroepskracht.
  • Competenties verwerven voor de attitude van aankomend beroepskracht.
 • 19HBVSG3 Stage 3 Geestelijk begeleider
  ST,LV
  6ec
  20cu
  • De student past een vorm van systematische observatie toe op de stageplaats. De student schrijft een exposureverslag. De student voert een oriŽnterende stage uit in zijn/haar afstudeerrichting.
  • Studenten leren enkele fundamentele begrippen die relevant zijn voor het doen van onderzoek en passen deze toe.
 • 19PBVSPR Stage propedeuse
  LV,ST,WS
  3ec
  28cu
  • Studenten reflecteren op zich zelf in het licht van het beroep waarop zij zich voorbereiden.
 • 19SBVSLB Studieloopbaanbegeleiding jaar 4
   
  1ec
  10cu
 •  
   
  29ec
  182cu

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.