LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Bachelor Docent religie levensbeschouwing

propedeuse

Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase ori�nteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen.

Studiejaar 2021-2022

hoofdfase

In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de student deze geschiktheid.

Studiejaar 2022-2023

Studiejaar 2023-2024

startbekwaamfase

In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren.

Studiejaar 2024-2025

 • Periode 3
  • Je legt verbanden tussen verschillende thema’s uit het geheel van de katholieke dogmatiek
  • Je reflecteert op de juiste balans tussen geloof en rede, tussen cognitief en affectief. Je stelt je eigen beeld van God of het heilige waar nodig bij.
  • Je betrekt relevante actuele discussies bij je reflectie op thema’s uit de katholieke dogmatiek
  • Je geeft de relevante thema’s uit de katholieke dogmatiek weer en brengt deze in gesprek met jouw doelgroep
  • Je betrekt relevante actuele discussies bij je reflectie op thema’s uit de katholieke dogmatiek
  • Je onderkent en analyseert hedendaagse vragen van jouw doelgroep naar zin en betekenis en anticipeert daarop bij het schrijven van een theologisch beroepsproduct
  • Je onderkent en analyseert hedendaagse vragen van jouw doelgroep naar zin en betekenis en anticipeert daarop bij het schrijven van een theologisch beroepsproduct
  • Je reflecteert op de inhoud van de katholieke dogmatiek met oog op de vraag wat deze betekent voor jouw persoonlijke en beroepsmatige spiritualiteit
  • Je reflecteert op de theologische vooronderstellingen van je professionele handelen
 • 19SSTBP Systematische theologie
  BP
  10ec
  52cu
 • 19SBVWPD Werken in de praktijk: Docent religie levensbeschouwing
  ST,OV,LV
  10ec
  47cu
 •  
   
  20ec
  99cu

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.