LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Bachelor Docent religie levensbeschouwing

propedeuse

Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase ori�nteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen.

Studiejaar 2021-2022

 • Periode 1
 • 19PBVKPD Kennismaken met de Praktijk Docent religie levensbeschouwing
  AS
  5ec
  78cu
  • Studenten reproduceren de grote thema's van de filosofie.
  • Studenten leggen filosofische teksten correct uit.
  • De studenten kennen de principes van een filosofisch gesprek en zijn in staat een filosofisch/socratisch gesprek te voeren.
  • De studenten kennen de principes van een filosofisch gesprek en zijn in staat een filosofisch/socratisch gesprek te voeren.
  • Studenten reproduceren de grote thema's van de filosofie.
  • De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen.
 • 19PWBIFI Inleiding filosofie
  KT
  5ec
  46cu
  • De student legt de ontstaansgeschiedenis, rituelen, gebruiken en stromingen van het jodendom, islam, hindoe�sme en boeddhisme uit.
  • De student kan de verschillen tussen theologie en religiewetenschap benoemen
  • De student creëert zijn eigen definitie van religie in verhouding tot bestaande definities
  • De student kan actuele religieuze fenomenen duiden
  • De student past kennis van het jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme toe
  • De student kan basiskennis van het jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme reproduceren
 • 19PRWIWR Inleiding wereldreligies
  KT
  5ec
  46cu
 • 19PSPISP Inleiding Oosterse en Westerse spiritualiteit
  KT,PR,LV
  5ec
  44cu
 •  
   
  20ec
  214cu
 • Periode 2
  • Studenten benoemen de definitie van praktische theologie in eigen woorden
  • Studenten benoemen in eigen woorden wat zij zien als de context waarin de praktische theologie zich begeeft (o.a. individualisering)
  • Studenten passen de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk
 • 19PPTIPT Inleiding praktische theologie
   
  5ec
  44cu
 • 19PBVKPD Kennismaken met de Praktijk Docent religie levensbeschouwing
  AS
  5ec
  78cu
 • 19PKGGCH Geschiedenis van het christendom
  KT
  5ec
  46cu
  • De student ontwikkelt een eigen visie op actuele thema's en beargumenteert dit vanuit sociologische en psychologische concepten.
  • De student analyseert vanuit sociologische en psychologische concepten
  • De student kan inzichten uit de sociologie en psychologie toepassen op een casus
  • De student legt sociologische en psychologische begrippen uit de colleges en de literatuur uit in eigen woorden en geeft voorbeelden
 • 19PSWISW Inleiding sociale wetenschappen
  KT
  5ec
  46cu
 •  
   
  20ec
  214cu

hoofdfase

In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de student deze geschiktheid.

Studiejaar 2022-2023

Studiejaar 2023-2024

startbekwaamfase

In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren.

Studiejaar 2024-2025

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.