LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Bachelor Docent religie levensbeschouwing

propedeuse

Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase ori�nteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen.

Studiejaar 2020-2021

 • Periode 1
  • De student kan uitleggen wat een docent GL doet. De student kan de ontwikkeling van het vakgebied in eigen woorden weergeven.
  • • De student past algemene studievaardigheden toe zoals schrijfvaardigheid, planning en APA + brongebruik. • De student kan gedrag binnen het beroep en verschillende beroepsmogelijkheden voorspellen. • De student beheerst diverse communicatievaar
  • De student kan uitleggen wat leren is en kan enige theorieën erover toelichten. De student kan de eerste beginselen van de didactiek nader toelichten.
  • De student kan verschillende groepen leerlingen benoemen en zijn lessen daarop aanpassen. De student kan in samenwerking met anderen lessen RL ontwerpen en verantwoorden.
 • 19PBVKPD Kennismaken met de Praktijk Docent religie levensbeschouwing
  AS
  5ec
  78cu
 • 19PKGGCH Geschiedenis van het christendom
  KT
  5ec
  46cu
  • De studenten kennen de principes van een filosofisch gesprek en zijn in staat een filosofisch/socratisch gesprek te voeren.
  • Studenten reproduceren de grote thema's van de filosofie.
  • Studenten leggen filosofische teksten correct uit.
  • De studenten kennen de principes van een filosofisch gesprek en zijn in staat een filosofisch/socratisch gesprek te voeren.
  • Studenten reproduceren de grote thema's van de filosofie.
  • De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen.
 • 19PWBIFI Inleiding filosofie
  KT
  5ec
  46cu
  • De student heeft een basiskennis van het jodendom, islam, hindoe�sme en boeddhisme en kan deze kennis samenvatten
  • De student kent de verschillen tussen theologie en religiewetenschap
  • De student kan onderscheid maken tussen definities van religie en vormt zijn eigen definitie
  • De student kan actuele religieuze fenomenen duiden
  • De student heeft een basiskennis van het jodendom, islam, hindoesme en boeddhisme en kan deze kennis toepassen
  • De student heeft een basiskennis van het jodendom, islam, hindoesme en boeddhisme
 • 19PRWIWR Inleiding wereldreligies
  KT
  5ec
  46cu
 •  
   
  20ec
  216cu
 • Periode 2
 • 19PRSTICT Inleiding christelijke theologie
  KT
  5ec
  44cu
  • De student kan uitleggen wat een docent GL doet. De student kan de ontwikkeling van het vakgebied in eigen woorden weergeven.
  • • De student past algemene studievaardigheden toe zoals schrijfvaardigheid, planning en APA + brongebruik. • De student kan gedrag binnen het beroep en verschillende beroepsmogelijkheden voorspellen. • De student beheerst diverse communicatievaar
  • De student kan uitleggen wat leren is en kan enige theorieën erover toelichten. De student kan de eerste beginselen van de didactiek nader toelichten.
  • De student kan verschillende groepen leerlingen benoemen en zijn lessen daarop aanpassen. De student kan in samenwerking met anderen lessen RL ontwerpen en verantwoorden.
 • 19PBVKPD Kennismaken met de Praktijk Docent religie levensbeschouwing
  AS
  5ec
  78cu
 • 19PBWBEW De Bijbel en zijn wereld
  KT
  5ec
  46cu
 • 19PSWISW Inleiding sociale wetenschappen
  KT
  5ec
  46cu
 •  
   
  20ec
  214cu
 • Periode 3
  • Studenten benoemen in eigen woorden wat zij zien als de context waarin de praktische theologie zich begeeft (o.a. individualisering)
  • Studenten passen de methode van praktische theologie toe op een situatie/ thema uit de dagelijkse praktijk
  • Studenten benoemen de definitie van praktische theologie in eigen woorden
 • 19PPTIPT Inleiding praktische theologie
   
  5ec
  44cu
  • De student kan uitleggen wat een docent GL doet. De student kan de ontwikkeling van het vakgebied in eigen woorden weergeven.
  • • De student past algemene studievaardigheden toe zoals schrijfvaardigheid, planning en APA + brongebruik. • De student kan gedrag binnen het beroep en verschillende beroepsmogelijkheden voorspellen. • De student beheerst diverse communicatievaar
  • De student kan uitleggen wat leren is en kan enige theorieën erover toelichten. De student kan de eerste beginselen van de didactiek nader toelichten.
  • De student kan verschillende groepen leerlingen benoemen en zijn lessen daarop aanpassen. De student kan in samenwerking met anderen lessen RL ontwerpen en verantwoorden.
 • 19PBVKPD Kennismaken met de Praktijk Docent religie levensbeschouwing
  AS
  5ec
  78cu
  • De student beschrijft globaal de lijnen binnen de geschiedenis van de westerse filosofie en benoemt per tijdperk tenminste een belangrijk aandachtsveld.
  • Student benoemt de vragen waar de behandelde filosofen over hebben nagedacht.
  • De student legt verbinding tussen filosofische vraagstelling en vragen van theologie levensbeschouwing.
 • 19PWBGFI Geschiedenis van de filosofie
   
  5ec
  46cu
 • 19PSPISP Inleiding Oosterse en Westerse spiritualiteit
  KT,PR,LV
  5ec
  44cu
 •  
   
  20ec
  212cu

hoofdfase

In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de student deze geschiktheid.

Studiejaar 2021-2022

Studiejaar 2022-2023

startbekwaamfase

In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren.

Studiejaar 2023-2024

 • Periode 3
 • 19SBVWPD Werken in de praktijk: Docent religie levensbeschouwing
  ST,OV,LV
  10ec
  47cu
  • De student kan de moraaltheologische uitgangspunten en methoden alsmede de vier sociaalethische basisnormen en de methode van zien, interpreteren en handelen benoemen en omschrijven; probleem ethisch definiëren; rol van het geweten, de betekenis van de m
  • De student kan de moraaltheologische uitgangspunten en methoden alsmede de sociaalethische basisnormen toepassen op de probleemvelden arbeid en economie, media en communicatie, milieu en ecologie, vrede en veiligheid en menselijke relaties; is in staat o
  • De student kan de verschillende theorieën op de diverse probleemvelden van ethiek inzetten op een verantwoorde wijze; kan zijn/haar beroepsproduct(en) inhoudelijk en qua werkwijze op zijn/haar beurt helder overdragen aan andere studenten rekening houde
  • De student is in staat om in goed Nederlands een gestructureerd verslag te maken van het moreel gesprek én een verantwoording daarvan naar de gesprekspartner(s) waarin tevens de gebruikte bronnen worden aangegeven; laat zien dat hij/zij in staat is om op
 • 19SMTBP Moraaltheologie
  LV,OV,CT
  10ec
  52cu
 •  
   
  20ec
  99cu

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.