Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Bachelor Docent religie levensbeschouwing

propedeuse

Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase oriÔŅĹnteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen.

Studiejaar 2019-2020

 • Semester 1
  • De student maakt kennis met de Bijbel als religieuze bron.
 • 19PBWBEW De Bijbel en zijn wereld
  WS,KT
  5ec
  46cu
  • Studenten passen de kennis over geschiedschrijving toe op het handboek en onderwerpen eruit.
  • Zij hebben kennis van de geschiedenis van het christendom in grote lijnen (feitenkennis). Zij kennen diverse hoofdpersonen en situaties en kunnen die in hun historische context plaatsen en hun betekenis duiden (toepassen).
 • 19PKGGCH Geschiedenis van het christendom
  KT
  5ec
  46cu
  • De studenten werken samen aan het maken van een eindproduct op een constructieve manier en metvergelijkbare inzet als de anderen en kunnen feedback daarop meenemen in het werk.
  • Studenten verzamelen informatie over een historisch onderwerp uit de eerste acht eeuwen van de geschiedenis van het christendom.
  • De studenten werken samen aan het maken van een eindproduct op een constructieve manier en metvergelijkbare inzet als de anderen en kunnen feedback daarop meenemen in het werk.
  • De studenten werken samen aan het maken van een eindproduct op een constructieve manier en metvergelijkbare inzet als de anderen en kunnen feedback daarop meenemen in het werk.
  • Studenten passen de didactische theorieŽn en leertheorieŽn toe op het te maken didactisch materiaal.
  • De studenten werken samen aan het maken van een eindproduct op een constructieve manier en metvergelijkbare inzet als de anderen en kunnen feedback daarop meenemen in het werk.
  • Studenten passen de didactische theorieŽn en leertheorieŽn toe op het te maken didactisch materiaal.
 • 19PKGIDR Inleiding docent religie levensbeschouwing
  OT
  5ec
  48cu
  • Presentatievaardigheden: de student onderzoekt zijn/ haar eigen taalniveau, staat open voor feedback op zijn of haar schriftelijk taalgebruik en neemt stappen om tot verbetering te komen.
  • Presentatievaardigheden: De student past technieken van mondelinge presentatievaardigheden toe, met als doel de eigen presentatievaardigheid op een hoger niveau te brengen.
 • 19PBVCOM Communicatieve vaardigheden
  LV,PR,WS
  3ec
  68cu
  • Je krijgt zicht op een mogelijk toekomstig beroep.
 • 19PBVSLB Studieloopbaanbegeleiding jaar 1
  AS,LV
  4ec
  92cu
 • 19PSWISW Inleiding sociale wetenschappen
  KT
  5ec
  46cu
  • De student heeft een basiskennis van het jodendom, islam, hindoeÔsme en boeddhisme
  • De student kent de verschillen tussen theologie en religiewetenschap
  • De student maakt kennis met definities van religie en vormt zijn eigen definitie
  • De student kan actuele religieuze fenomenen duiden
 • 19PRWIWR Inleiding wereldreligies
  KT
  5ec
  46cu
 •  
   
  32ec
  392cu
 • Semester 2
  • Je leest met gebruikmaking van de theologische concepten uit de lesstof van het college een aantal klassieke theologische teksten
  • Je legt uit hoe de christelijke theologie reflecteert op Triniteit, kerk, sacramenten en eschatologie
  • Je ordent de centrale geloofsgeheimen en brengt deze met elkaar in verbinding
  • Je benoemt de grote thema's uit de christelijke theologie zoals godsbeelden, schepping, openbaring, kwaad, menswording, verlossing, triniteit, kerk, sacramenten en eschatologie
  • Je legt uit hoe openbaring en ervaring en hoe schrift en traditie zich tot elkaar verhouden
  • Je definieert theologie en benoemt de overeenkomsten en verschillen tussen theologie en religiewetenschappen
 • 19PRSTICT Inleiding christelijke theologie
  KT
  5ec
  46cu
 • 19PSTIGB Inleiding geestelijk begeleider
  PR,WS
  5ec
  48cu
  • Studenten benoemen in eigen woorden wat zij zien als de context waarin de praktische theologie zich begeeft (o.a. individualisering)
  • Studenten benoemen de definitie van praktische theologie in eigen woorden
 • 19PPTITB Inleiding theologie van de beroepspraktijk
  WS
  5ec
  44cu
  • De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen. Studenten reproduceren de grote thema's van de filosofie. Zij verbinden filosofisch denken met de andere modulen van de opleiding en de praktijken waarvoor wordt opgeleid.
 • 19PWBIFI Inleiding filosofie
  KT
  5ec
  46cu
  • De student past een vorm van systematische observatie toe op de stageplaats. De student schrijft een exposureverslag. De student voert een oriŽnterende stage uit in zijn/haar afstudeerrichting.
  • De student past een vorm van systematische observatie toe op de stageplaats. De student schrijft een exposureverslag. De student voert een oriŽnterende stage uit in zijn/haar afstudeerrichting.
 • 19PBVSPR Stage propedeuse
  LV,ST,WS
  3ec
  28cu
  • De student maakt kennis met diverse vormen van spiritualiteit die h/zij als theoloog in de praktijk kan tegenkomen, zowel traditionele als nieuwe vormen.
 • 19PSPISP Inleiding Oosterse en Westerse spiritualiteit
  KT,PR,LV
  5ec
  44cu
 •  
   
  28ec
  256cu

hoofdfase

In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de student deze geschiktheid.

Studiejaar 2020-2021

 • Semester 1
  • De student is in staat zelf een perikoop te exegetiseren, bijvoorbeeld aan de hand van narratieve analyse.
  • De student is in staat zelf een perikoop te exegetiseren, bijvoorbeeld aan de hand van narratieve analyse.
  • De student plaatst de Tora, de Vroege Profeten en de Geschriften (TeNaCh) bijbels-theologisch binnen de Bijbel en relateert de bijbelboeken aan elkaar.
  • De student beschrijft de inhoud van de Tora, Profeten en Geschriften.
 • 19HBWOTE Oude Testament
  LV,WS
  5ec
  32cu
  • Je bent in staat om een tekst van een kerkvader samen te vatten en in zijn historische context te plaatsen. Je trekt conclusies op basis van die tekst en de context over het belang ervan voor de tijd waarin de tekst is geschreven. Je weet de waarde voor d
  • Je leert door lezing van oudchristelijke teksten reflecteren op de wijze waarop in het vroege christendom het geloof werd overgedragen in woord en daad. Je kunt het gedachtegoed van de kerkvaders interpreteren en je kunt benoemen wat de bijdrage ervan kan
  • Je bent in staat om een tekst van een kerkvader samen te vatten en in zijn historische context te plaatsen. Je trekt conclusies op basis van die tekst en de context over het belang ervan voor de tijd waarin de tekst is geschreven. Je weet de waarde voor d
  • Je leert door lezing van oudchristelijke teksten reflecteren op de wijze waarop in het vroege christendom het geloof werd overgedragen in woord en daad. Je kunt het gedachtegoed van de kerkvaders interpreteren en je kunt benoemen wat de bijdrage ervan kan
 • 19HKGVCH Vroege christendom
  WS,KT,PR
  5ec
  32cu
  • Studenten benoemen de vragen waar de behandelde filosofen over hebben nagedacht.
  • Studenten benoemen de vragen waar de behandelde filosofen over hebben nagedacht.
  • Studenten lezen een tekst en verwoorden de inhoud adequaat.
  • Studenten benoemen de vragen waar de behandelde filosofen over hebben nagedacht.
 • 19HWBGFI Geschiedenis van de filosofie
  KT
  3ec
  26cu
  • de student reflecteert op de eigen persoonsontwikkeling en maakt hiervan verslagen.
 • 19HBVSLB Studieloopbaanbegeleiding hoofdfase
  LV
  1ec
  8cu
  • Basis kennis sociologie kunnen toepassen in de godsdienstsociologie, basis kennis psychologie kunnen toepassen in de godsdienstpsychologie
 • 19HSWGSP Godsdienstsociologie en -psychologie
   
  5ec
  32cu
  • de studenten hebben kennis van de grondbeginselen van het jodendom en de islam
  • de studenten verdiepen zich in het spanningsveld tussen ideaal en praktijk van religie en ontwikkelen daar een eigen visie op.
  • de studenten verwerven inzicht in de samenhang tussen geschiedenis en actuele uitingen van religie
 • 19HRWJIS Jodendom en Islam
  KT
  5ec
  34cu
 • 19HCRICR Inleiding canoniek recht
  KT
  5ec
  34cu
 •  
   
  29ec
  198cu
 • Semester 2
  • De student is op de hoogte van de verschillende visies op interreligieuze ontmoeting en op de katholieke visie in het bijzonder.
  • De student vormt en ontwikkelt een eigen visie op de kansen en uitdagingen van de (toekomst) van de dialoog, mede t.a.v. de beroepspraktijk.
  • De student is op de hoogte van de huidige oecumenische situatie en de huidige oecumenische dialogen.
  • De student is op de hoogte van de verschillende visies op interreligieuze ontmoeting en op de katholieke visie in het bijzonder.
  • De student vormt en ontwikkelt een eigen visie op de kansen en uitdagingen van de (toekomst) van de dialoog, mede t.a.v. de beroepspraktijk.
 • 19HSTIDO Interreligieuze dialoog en oecumene
  KT
  5ec
  32cu
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student eigent zich de basiskennis van de algemene didactiek toe: Hoe onderwijs ik mijn leerlingen? Hoe kan ik effectief met groepen werken? Hoe ziet mijn school eruit? Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar? Hoe geef ik onderwijs in het VMBO en het MBO?
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student eigent zich de basiskennis van de algemene didactiek toe: Hoe onderwijs ik mijn leerlingen? Hoe kan ik effectief met groepen werken? Hoe ziet mijn school eruit? Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar? Hoe geef ik onderwijs in het VMBO en het MBO?
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
 • 19HBVADI Algemene didactiek
  WS
  3ec
  30cu
  • Laat in een schriftelijk verslag zien in staat te zijn een lesmethode Godsdienst-Levensbeschouwing te analyseren, zowel vanuit een godsdienstpedagogisch (theologisch) als vanuit een onderwijskundig perspectief.
  • Laat in een presentatie zien in staat te zijn een selectie van deze analyse van een lesmethode op duidelijke, beeldende en interactieve wijze te delen met medestudenten.
  • Laat in een schriftelijk verslag zien in staat te zijn een lesmethode Godsdienst-Levensbeschouwing te analyseren, zowel vanuit een godsdienstpedagogisch (theologisch) als vanuit een onderwijskundig perspectief.
  • Laat in een presentatie zien in staat te zijn een selectie van deze analyse van een lesmethode op duidelijke, beeldende en interactieve wijze te delen met medestudenten.
 • 19HPTALM Analyse van lesmethodes
  PR
  2ec
  16cu
  • Je reflecteert op je beginpositie, je ontwikkeling tijdens de collegereeks en je positie aan het einde van de reek ten aanzien van wijsheidsliteratuur, zowel op persoonlijk niveau als in een toekomstige professionele context.
  • Je onderscheidt het genre wijsheidsliteratuur van andere bijbelse genres.
  • Je geeft aan wat de functie en (beoogde werking) is van het genre Wijsheidsliteratuur in het algemeen en in de bijbel in het bijzonder.
  • Je geeft functie en (mogelijke) werking van wijsheidsliteratuur voor vandaag de dag aan.
 • 19HBWBVW Bronnen van wijsheid
  WS,LV
  5ec
  32cu
 • 19HBWLHT Lezen van heilige teksten
   
  5ec
  32cu
  • De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. de studenten verantwoorden op filosofische wijze hun morele stellingname.
  • De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. de studenten verantwoorden op filosofische wijze hun morele stellingname.
 • 19HWBFET Filosofische ethiek
  WS
  5ec
  32cu
  • De student plant zijn eigen stagewerkzaamheden en pleegt waar nodig en wenselijk overleg met stagebegeleider op de stageschool en stagecoŲrdinator van de opleiding.
  • De student evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding.
  • De student werkt samen binnen het team van de school en de sectie van de vakdocenten.
  • De student werkt samen binnen het team van de school en de sectie van de vakdocenten.
  • De student evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding.
  • De student evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding.
 • 19HBVSD2 Stage 2 Docent religie levensbeschouwing
   
  6ec
  20cu
 •  
   
  31ec
  194cu

Studiejaar 2021-2022

 • Semester 1
  • Je onderscheidt de christologische visies uit de eerste eeuwen van het christendom en verbindt deze met christelijke kerkgenootschappen uit deze tijd
  • Je vertelt in eigen woorden de betekenis van het geloof in de drie-ene God voor de andere geloofsgeheimen van het christelijk geloof
  • Je beschrijft de verschillen een overeenkomsten tussen het spreken van de Bijbel en het spreken van de Koran over Jezus / Isa
  • Je beschrijft de christologische discussies uit de eerste eeuwen van het christendom
  • Je legt uit hoe analogie en appropriatie als taalhandelingen functioneren in het spreken over God de Drie-ene en hoe beide zich tot elkaar verhouden
  • Je benoemt enkele hedendaagse christologische en triniteitstheologische discussies
 • 19HSTTGO Theologische godsleer en christologie
  KT
  5ec
  34cu
  • Studenten kunnen het begrip schoolidentiteit uitleggen aan de hand van de theorie.
  • Studenten kunnen het begrip schoolidentiteit uitleggen aan de hand van de theorie.
  • Studenten zijn in staat een klein onderzoek uit te voeren naar de schoolidentiteit van de stageschool.
  • Studenten kunnen de hoofdstromingen binnen de vakdidactiek in eigen woorden typeren.
  • Studenten kunnen diverse opvattingen over vakdidactiek in een historisch kader plaatsen.
  • Studenten kunnen de hoofdstromingen binnen de vakdidactiek in eigen woorden typeren.
  • Studenten kunnen diverse werkvormen toepassen bij het vak GL. Studenten zijn in staat om deze werkvormen aan doelstellingen te koppelen en kunnen doelstellingen formuleren op cognitief, affectief en sociaal-emotioneel gebied.
  • Studenten zijn in staat een rubric te ontwerpen voor een toetsopdracht.
  • Studenten zijn in staat een klein onderzoek uit te voeren naar de schoolidentiteit van de stageschool.
 • 19HPTTVD Training vakdidactiek
  PR,OT,ES
  3ec
  24cu
  • De student kent de thema's, vragen en verhalen van het Nieuwe Testament en kan die toepassen en actualiseren. De student herkent Nieuw Testamentische them's in hedendaagse cultuur en muziek.
 • 19HBWNTE Nieuwe Testament
  WS
  5ec
  32cu
  • De studenten leggen de diverse verbanden en ontwikkelingen uit over de verhouding Jodendom - Christendom, Wetenschap - Christendom en Arbeid - Christendom.
  • De studenten vatten de diverse ontwikkelingen samen en interpreteren de samenhang op een historisch verantwoorde manier.
  • De studenten zijn in staat met gebruikmaking van de opgedane kennis een klein historisch onderzoek naar een deelonderwerp te verrichten en daarvan verslag te doen.
  • De student is in staat historische bronnen te gebruiken en correct te citeren. De student parafraseert historische bronnen en secundaire literatuur en interpreteert deze op een historisch verantwoorde manier. De student kan feiten van meningen
 • 19HKGTGC Thema’s in de geschiedenis van het christendom
  KT,ES
  5ec
  34cu
 • 19HWBHER Hermeneutiek
   
  5ec
  32cu
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding. Hij/zij evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student weet een band op te bouwen met de leerlingen en deze in te zetten in het werk- en leerproces dat door de student wordt aangestuurd en begeleid.
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
  • De student plant zijn eigen stagewerkzaamheden en pleegt waar nodig en wenselijk overleg met stagebegeleider op de stageschool en stagecoŲrdinator van de opleiding. De student werkt samen binnen het team van de school en de sectie van de vakdocenten.
  • De student zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zo goed mogelijk tot leren kunnen komen.
  • De student maakt lesplannen per les en per serie lessen, op dat hij overzicht heeft over te behalen leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag.
  • De student gebruikt verhalen en andere bronnen uit diverse levensbeschouwelijke tradities om onder meer de kennis over de diversiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen te verhelderen, te verbreden en te verdiepen tijdens de lessen.
  • De student past diverse theorieŽn uit de algemene en vakdidactiek toe in de lessen die de student geeft.
  • De student is in staat op problemen te benoemen en hierbij oplossingsstrategieŽn te bedenken, die gekoppeld worden aan opgedane kennis en ervaringen.
 • 19HBVSD3 Stage 3 Docent religie levensbeschouwing
   
  6ec
  20cu
  • de student reflecteert op de eigen persoonsontwikkeling en maakt hiervan verslagen.
 • 19HBVSLB Studieloopbaanbegeleiding hoofdfase
  LV
  1ec
  10cu
 •  
   
  30ec
  186cu

startbekwaamfase

In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren.

Studiejaar 2022-2023

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.